Aktualności

Biegi 2017/2018

Terminy biegów w sezonie 2017/2018

1 bieg – 16 września 2017r.

2 bieg – 7 kwietnia 2018r.

3 bieg – 12 maja 2018r.

4 bieg -26 maja 2018r.

5 bieg – 9 czerwca 2018r.

O biegu

Start

Biegi Przełajowe Grand Prix MOSiR Katowice to cykliczna impreza od lat organizowanym przez MOSiR Katowice w parku Zadole. Z każdą kolejną edycją cieszą się większym zainteresowaniem dzieci oraz młodzieży. Zawodnicy wszystkich kategorii wiekowych przychodzą walczyć tutaj nie tylko o jak najlepszy wynik  i nagrody, ale także po prostu spędzić czas w przyjaznej sportowej atmosferze wraz ze swoimi rodzinami. Dodatkową mobilizacją jest fakt, iż zdobywają punkty nie tylko dla siebie, ale także dla szkół które reprezentują, często zdarza się, że jeden mały punkt przechyla szale zwycięstwa na rzecz któreś ze szkół i to właśnie ona zdobywa najważniejsze trofeum na koniec sezonu, dlatego serdecznie wszystkich zapraszamy.

Regulamin biegów

Popularyzacja sportowego trybu życia wśród dzieci, młodzieży.
Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży miasta Katowice.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach

Biegi odbędą się w parku leśnym przy Ośrodku Sportowo – Rekreacyjnym Zadole

Katowice, ul. Wczasowa 8

I BIEG PRZEŁAJOWY – 16.09.2017r.

II BIEG PRZEŁAJOWY – 7.04.2018r.

III BIEG PRZEŁAJOWY -12.05.2018r.

IV BIEG PRZEŁAJOWY – 26.05.2018r.

V BIEG PRZEŁAJOWY –  9.06.2018r.

 

 

Początek biegów – godzina 11:00

W biegach mogą brać udział wszyscy chętni posiadający aktualny dokument potwierdzający datę urodzenia oraz aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do wzięcia udziału w biegu lub zgodę rodziców/opiekunów na udział
w biegach.

Dziewczęta:

I Kategoria do III Klasy Szkoły Podstawowej – dystans ok 900 m

II Kategoria od IV do VI Klasy Szkoły Podstawowej – dystans ok. 900 m

III Kategoria 7 Klasa Szkoły Podstawowej oraz II-III Klasy Szkoły Gimnazjalnej–  dystans ok. 1800 m

IV Kategoria od I-III Klasy Szkoły Średniej dystans ok. 2700 m

 

Chłopcy:

I Kategoria do III Klasy Szkoły Podstawowej – dystans ok 900 m

II Kategoria od IV do VI Klasy Szkoły Podstawowej – dystans ok. 900 m

III Kategoria 7 Klasa Szkoły Podstawowej oraz II-III Klasy Szkoły Gimnazjalnej–  dystans ok. 1800 m

IV Kategoria od I-III Klasy Szkoły Średniej dystans ok. 2700 m

Zgłoszenia i zapisy przyjmowane będą w dniu biegu w godzinach od 9:30 do 10:45
w Biurze Zawodów.

Biuro Zawodów – ORW Zadole-Katowice, ul. Wczasowa 8.

Z uwagi iż w biegach biorą udział dzieci terminy biegów mogą ulec zmianie z powodu niesprzyjających warunków pogodowych.

Indywidualna: za I miejsce-25 pkt., II-20 pkt., III-19 pkt., itd. do miejsca XIX, za miejsce XX -2 pkt., pozostali po 1 pkt.

Zespołowa: za udział ekipy minimum 10-osobowej – 100 punktów + punkty indywidualne.

Generalna Grand Prix: Suma punktów w punktacji zespołowej poszczególnych biegów.

Klasyfikacja indywidualna i zespołowa prowadzona będzie tylko dla dziewcząt
i chłopców do 19 lat

  • Zgłoszenie udziału w zawodach traktowane jest jako:

a) przyjęcie warunków regulaminu biegu,

b) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia zawodów,

c) wyrażenie zgody na zamieszczanie danych osobowych oraz wizerunku ( zdjęć) na stronach internetowych MOSiR,

  • Uczestnicy są ubezpieczeni przez Organizatora,

  • Uczestnicy otrzymają po biegu napoje oraz posiłek

  • Dojazd do miejsca zawodów we własnym zakresie i na własny koszt,

  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki.

  • We wszystkich sprawach spornych oraz nie objętych regulaminem decydować będzie Organizator

  • Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora,

  • Organizator zastrzega, iż wszelkie skargi oraz zażalenia, będą przyjmowane oraz rozpatrywane do momentu zakończenia imprezy

 

O R G A N I Z A T O R

MOSiR Katowice