Aktualności

Biegi edycja 2020

Biegi odwołane z powodu epidemii koronawirusa

O biegu

Start

Biegi Przełajowe Grand Prix MOSiR Katowice to cykliczna impreza od lat organizowanym przez MOSiR Katowice w parku Zadole. Z każdą kolejną edycją cieszą się większym zainteresowaniem dzieci oraz młodzieży. Zawodnicy wszystkich kategorii wiekowych przychodzą walczyć tutaj nie tylko o jak najlepszy wynik  i nagrody, ale także po prostu spędzić czas w przyjaznej sportowej atmosferze wraz ze swoimi rodzinami. Dodatkową mobilizacją jest fakt, iż zdobywają punkty nie tylko dla siebie, ale także dla szkół które reprezentują, często zdarza się, że jeden mały punkt przechyla szale zwycięstwa na rzecz któreś ze szkół i to właśnie ona zdobywa najważniejsze trofeum na koniec sezonu, dlatego serdecznie wszystkich zapraszamy.

Regulamin biegów

Popularyzacja sportowego trybu życia wśród dzieci, młodzieży. Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży miasta Katowice.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach;  40-425 Katowice  ul. Zofii Nałkowskiej 10 A      

kontakt tel.: 32/ 253 76 54  Dział Imprez MOSiR Katowice; 

e-mail: imprezy@mosir.katowice.pl

informacja o biegach: www.biegi.mosir.katowice.pl

Biegi odbędą się w parku leśnym przy Ośrodku Sportowo – Rekreacyjnym  Zadole

Katowice, ul. Wczasowa 8

 

 

W biegach mogą brać udział wszyscy chętni posiadający aktualny dokument potwierdzający datę urodzenia oraz aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do wzięcia udziału w biegu lub zgodę rodziców/opiekunów na udział
w biegach.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ?RODO?), każdy
z uczestników zobowiązany będzie do podania swoich danych osobowych oraz  wyrażenia zgody na ich przetwarzanie przez MOSIR w Katowicach. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, lecz jej  brak uniemożliwi udział imprezie.

  • Dziewczęta:

 

I  Kategoria  do III Klasy Szkoły Podstawowej                  – dystans ok      900 m

II  Kategoria od IV do VI Klasy Szkoły Podstawowej          – dystans ok.     900 m

III  Kategoria VII i VIII klasa Szkoły Podstawowej               – dystans ok.  1 800 m

IV  Kategoria   od I-III Klasy Szkoły Średniej                      –  dystans ok.   2700 m

 

2)  Chłopcy:

 

I  Kategoria  do III Klasy Szkoły Podstawowej                  – dystans ok      900 m

II  Kategoria od IV do VI Klasy Szkoły Podstawowej          – dystans ok.     900 m

III  Kategoria VII i VIII klasa Szkoły Podstawowej oraz       – dystans ok.  1 800 m

IV  Kategoria   od I-III Klasy Szkoły Średniej                      –  dystans ok.   2700 m

 

Zgłoszenia i zapisy przyjmowane będą w dniu biegu w godzinach od 1000 do 1045
w Biurze Zawodów.

Biuro Zawodów – ORW Zadole-Katowice, ul. Wczasowa 8.

W przypadku niesprzyjających warunków pogodowych terminy biegów mogą ulec  zmianie.

Indywidualna: za I miejsce-25 pkt., II-20 pkt., III-19 pkt., itd. do miejsca XIX, za miejsce XX -2 pkt., pozostali po 1 pkt. Zespołowa: za udział ekipy minimum 10-osobowej – 100 punktów + punkty indywidualne. Generalna Grand Prix: Suma punktów w punktacji zespołowej poszczególnych biegów. Klasyfikacja indywidualna i zespołowa prowadzona będzie tylko dla dziewcząt i chłopców do 19 lat

Zgłoszenie udziału w zawodach traktowane jest jako:

  1. a) przyjęcie warunków regulaminu biegu,
  2. b) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia zawodów ? przyjęcie KLAUZULI O PRZETWARZANIU  DANYCH OSOBOWYCH,
  • Uczestnicy są ubezpieczeni przez Organizatora,
  • Uczestnicy otrzymają po biegu napoje oraz posiłek
  • Dojazd do miejsca zawodów we własnym zakresie i na własny koszt,
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki.
  • We wszystkich  sprawach  spornych oraz nie objętych regulaminem  decydować  będzie  Organizator
  • Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora,

 

  • Organizator zastrzega, iż wszelkie skargi oraz zażalenia, będą przyjmowane oraz rozpatrywane do momentu zakończenia imprezy